Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB 

 

GASTRONOMIE

číslo oboru 65 - 41 - L / 01

  • 4letý učební obor
  • zakončený maturitní zkouškou

Absolventi tohoto studijního čtyř- letého oboru mohou dále nastoupit na vysokou školu. Praktická část výuky probíhá u soukromých firem v regionu. Toto studium je možné studovat i formou nástavbového kombinovaného studia při za- městnání.

Obor je koncipován jako samotný obor pro vykonávání provozních a řídících aktivit v oboru gastronomie, hotelnictví nebo marketingu. Jedná se o obor se všeobecným přehledem v celé oblasti a s předpoklady pro následné studium na vysoké škole. Absolvent ovládá základní předpisy spojené s vykonávanou funkcí, dokáže samostatně rozhodovat a efektivně řídit svoji činnost.

Absolvent je připraven pro výkon manažerských a technologických činností v odvětvích společného stravování, hotelnictví, marketingu a současně má silné předpoklady pro vykonávání podnikatelských aktivit v oboru. Žáci ovládají: manažerské dovednosti (samostatný podnikatelský záměr); základy účetnictví; znalosti současných trendů v gastronomii, přípravu jídel teplé a studené kuchyně, sestavování nabídkových listů, jídelních a nápojových lístků; kalkulace; přípravy a organizace nejen společenských akcí.

Absolventi mohou pracovat jako provozní hotelů, penzionů, restaurací a mnoha podobných zařízení, zároveň mohou i oni sami tyto činnosti provozovat jako OSVČ. Mohou pracovat jako marketingoví specialisté, popř. se podílet na marketingových a organizačních projektech.

 

. . .  s t u d u j   s   r a d o s t í  . . .

|   Informační server   |   © copyright HERMÉS MB   |   vedeni@hermes-mb.cz   |