Střední škola podnikatelská HERMÉS MB 

 

OBCHODNÍ AKADEMIE

číslo oboru 63 - 41 - M / 02

3 druhy zaměření
informační technologie
cestovní ruch
marketing a reklama

  • 4letý studijní obor
  • zakončený maturitní zkouškou

Studium je čtyřleté a je zakončeno maturitní zkouškou. Naši absolventi úspěšně studují dále na vysoké škole. Ve třetím a čtvrtém ročníku studenti provádějí praxi u soukromých firem.

Těžištěm odborné výuky jsou účetnictví, ekonomika, management, písemná a elektronická komunikace, informační a komunikační technologie a dále pak předměty podle zaměření. Všichni studenti studují dva cizí jazyky: v současné době anglický a německý. Ve čtvrtém ročníku je zařazen odborný seminář, ve kterém se studenti formou fiktivních firem seznamují s praktickým využitím teoretických znalostí. Po dobu jednoho roku cvičně podnikají a vedou příslušnou ekonomickou a účetní agendu.

Základní profil je zde rozšířen o efektivní využití moderních ICT technologií v praxi. Studentům jsou k dispozici čtyři počítačové učebny s připojením k internetu a školní WIFI. Součástí znalostí je nejen práce se základními počítačovými programy (MS Office), ale i se speciálními programy pro práci s grafikou, programování, web design, správu sítě,... Mezi rozšiřující odborné předměty patří např. informační a komunikační technologie, komunikační systémy, programování a počítačová grafika.

Dále je zde zaměření na oblast služeb v cestovním ruchu u nás i ve světě, činnost cestovních kanceláří a průvodcovskou činnost. Mezi rozšiřující odborné předměty patří např. zeměpis cestovního ruchu, cestovní ruch, ekonomika cestovního ruchu a dějiny umění. Při turistických dnech si studenti např. vyzkouší provádění Prahou. Absolvent se zaměřením na cestovní ruch může pracovat jako turistický průvodce, tlumočník, pracovník cestovní agentury apod.

Nakonec je zaměření na oblasti mezinárodního managementu a strategického marketingu. Studenti si osvojí základní metody, postupy a způsoby práce v oblasti mezinárodního marketingu, marketingové komunikace, marketingového výzkumu i technik mezinárodních obchodních operací. Mezi rozšiřující odborné předměty patří např. reklama a reklamní grafika.

 

. . .  s t u d u j   s   r a d o s t í  . . .

|   Informační server   |   © copyright HERMÉS MB   |   vedeni@hermes-mb.cz   |