Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB 

 

TRUHLÁŘ

číslo oboru 33 - 56 - H / 01

  • 3letý učební obor
  • zakončený odbornou zkouškou (výuční list)

Obor truhlář je zaměřen na výrobu nábytku včetně stavebně truhlářské výroby oken, dveří a schodišť. Zaměření oboru vychází z požadavků a potřeb menších firem a při výuce je zohledněn také charakter jejich zakázek. V teoretických odborných předmětech se žáci učí rozvíjet ekonomické myšlení, pracovat s dokumentací a orientovat se v příslušných technických normách. Osvojují si technologické postupy zpracování materiálů a jejich použití. Průběh studia je jeden týden teoretická výuka a jeden týden praktická část výuky ve firmách v regionu.

V rámci výuky se žáci účastní řady exkurzí do provozů v regionu, výstav a veletrhů se zaměřením na stavebnictví a dřevozpracující průmysl, sportovních, společenských a ekologických akcí pořádaných školou. Absolventi nacházejí uplatnění v praxi nejen ve stavebně truhlářské výrobě, ale po krátkém zapracování se mohou uplatnit v pilařském, tesařském, nábytkářském nebo jiném dřevařském oboru jak v sériové, tak i v zakázkové výrobě.

Nabídku studijních a učebních oborů, dílny a pracoviště, profesionální software pro truhláře, odborné kurzy a semináře, účast v odborných soutěžích, zapojení do projektů evropské unie, akce pro veřejnost. Rodinnou školu, individuální přístup pedagogů ke studentům. Sportovní kurzy přizpůsobujeme možnostem žáků. Žáci, kteří mají zájem o studium, si mohou podat přihlášku ke studiu 2letého nástavbového oboru vzdělání s maturitou, který je také vyučován na naší škole.

 

. . .  s t u d u j   s   r a d o s t í  . . .

|   Informační server   |   © copyright HERMÉS MB   |   vedeni@hermes-mb.cz   |