Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB 

 

KUCHAŘ - ČÍŠNÍK

číslo oboru 65 - 51 - H / 01

  • 3letý učební obor
  • zakončený odbornou zkouškou (výuční list)

Praktická část výuky probíhá u soukromých firem v regionu. Absolventi tohoto učebního oboru mohou na naší škole dále studovat v dvouletém nástavbovém oboru za účelem získání maturitního vys- vědčení. Jedná se o obor Gas- tronomie, který je příbuzný oboru, který vystudovali.

Tříletý obor vzdělání s výučním listem je určen pro chlapce a dívky, kteří úspěšně absolvovali základní školu. Nabízí vzdělání orientované na veřejné stravování, ve kterém se klade důraz na odbornou přípravu, včetně praktické části, která probíhá pod vedením učitelů odborného výcviku ve cvičné školní kuchyni a následně pak ve významných gastronomických zařízeních regionu. Odbornost žáků je rozšiřována ve speciálních kurzech - barman, someliér, studená kuchyně apod. V rámci těchto specializačních kurzů je možné získat příslušné certifikáty. Studium probíhá v týdenních cyklech - jeden týden teoretická část výuky a jeden týden praktická část výuky v soukromých zařízeních regionu. Studium nabízíme také dálkovou formou studia.

Absolvent tohoto oboru vzdělání se může uplatnit na pozicích kuchař, číšník, barman, pracovník stravovacího zařízení, skladník potravinářských a gastronomických oborů. Žáci ovládají přípravu jídel teplé a studené kuchyně včetně dietních jídel, teplých moučníků, cukrářských výrobků a salátů, obsluhu hostů při běžných i slavnostních příležitostech, technologické zpracování potravin včetně dělení a porcování, znalosti současných trendů v gastronomii, sestavování nabídkových listů, jídelních a nápojových lístků, kalkulaci a sestavování ceny jídel.

Absolvent se uplatní při výkonu povolání kuchař nebo číšník zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých provozech. Po získání nezbytné praxe v oboru i je připraven na soukromé podnikání v pohostinství. Bude znát techniku obsluhy, sestavovat nabídkové listy služeb a výrobků a realizovat jejich odbyt, provádět vyúčtování.

 

. . .  s t u d u j   s   r a d o s t í  . . .

|   Informační server   |   © copyright HERMÉS MB   |   vedeni@hermes-mb.cz   |