Střední škola podnikatelská HERMÉS MB 

 Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB 

 

PROVOZNÍ TECHNIKA

číslo oboru 23 - 43 - L / 51

PODNIKÁNÍ

číslo oboru 64 - 41 - L / 51

GASTRONOMIE

číslo oboru 65 - 41 - L / 51

  • 2leté denní, dálkové nebo kombinované nástavbové studium
  • zakončené maturitní zkouškou

Jedná se o dvouleté nástavbové obory. Forma studia je denní, dálková nebo kombinovaná. Ve vyjímečných případech zajišťujeme také individuální studium. Všechny tyto nástavbové obory mohou studovat absolventi tříletých učebních oborů (ty kteří se vyučili v tříletém učebním oboru). Studium probíhá v odpoledních hodinách 1x týdně.

Naše škola vyučuje nástavbové studium jak denní formou tak i dálkovou nebo kombinovanou formou. Nástavbové studium patří svým zaměřením do vzdělávání dospělých, neboť je určeno uchazečům, kteří již získali střední vzdělání s výučním listem ve tříletém vzdělávacím programu, mají zájem rozšířit si nebo zvýšit kvalifikaci a získat vyšší stupeň vzdělání. Jedná se o dospělé lidi, kterým je nejméně 18 – 19 let a kteří mají určité zkušenosti z pracovního života ve svém oboru.

Absolvent je připraven vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti, nalezne uplatnění ve strojírenských firmách a provozech, v hospodářských funkcích ve stravovacích zařízeních a odborných gastronomických funkcích - vše podle oboru nástavbového studia. Získané znalosti a dovednosti uplatní také při řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru.

Vzdělávání v oboru směřuje k tomu, aby si studenti prohloubili a rozvinuli, v návaznosti na dosažené vzdělání a podle svých schopností a potřeb, následující klíčové a odborné kompetence. Absolventi mohou také nastoupit k dalšímu vzdělávání - na vysokou školu.

 

. . .  s t u d u j   s   r a d o s t í  . . .

|   Informační server   |   © copyright HERMÉS MB   |   vedeni@hermes-mb.cz   |